کابل‌های سولار DC در جهت DC سیستم های فتو‌ولتاتیک استفاده می شود و ولتاژ نامی آنها تا ۱۵۰۰ ولت می‌باشد. هادی های آنها دارای سطح مقطع دایره‌ای با مس قلع‌دار رشته‌ای کلاس با پوشش کراس لینک پلی اتیلن ( XLPE ) هستند . این کابل های تک رشته ای در اندازه 1/5 , 2/5 , 4 , 6 , 10 میلی متر مربع موجود هستند.


کاتالوگ محصول