آقای رحمن مظفری‌نژاد

رئیس هیئت‌مدیره

آقای علی محمد کلانتری بنادکی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

خانم نگار خسروی‌پور

عضو هیئت‌مدیره