ما بر این باوریم که:

ما براین ویژگی­‌ها در اصول و ارائه­‌ی خدمات پایبندیم که:       

و از این قرارند ارزش­‌هايی که چراغ راه هدایت ما می‌شوند: 

این باورها، ویژگی‌ها و ارزش‌ها تعیین کننده سیاست شرکت و نوع رفتار و تعیین‌کننده نوع رابطه‌ی ماست که ما با کارفرمایان و تولید و عرضه­‌کنندگان مصالح و تجهیزات و تلاشگران عرصه صنعت و خادمین خلق برقرار می­‌کنیم.