شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد بر این باور است که در سایه­‌ی الطاف الهی و با حفظ و ارتقای کیفیت خدمات و استفاده از دانش و فناوری روز و استانداردهای بین‌المللی، رضایت مشتریان را جلب نموده و با گسترش و توسعه هرچه بیشتر دامنه‌ی خدمات و فعالیت‌­های خود، چه درون مرزی و چه برون مرزی، در افق 10 ساله در جایگاه نخست یک شرکت خدمات مهندسی، مشاوره­ و تولیدی  در صنعت برق و انرژی خورشیدی قرار گرفته و جزو یکی از شرکت‌های مطرح بین‌المللی باشد. در این راستا شرکت‌های تابعه و دفاتر خود را در کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته تأسیس نماید.